Menu

Indkaldelse til generalforsamling (OLD SBI)

image
Nadja Vielsted Jensen
22. august 2019 kl. 15:26
OLD SBI holder generalforsamling d.7 september kl.13.00 i SBI`s klubhus

Generalforsamling i OLD SBI 2019

Lørdag d. 7. september kl. 13.00 i SBI`s klubhus.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning (v/Steen Jensen)

3. Fremlæggelse af revideret regnskab (v/Connie)

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg:

· Valg af kasserer for 2 år: Connie Hansen Hansen.

· Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Johnny Elmelund, Tom Petersen,

samt Henrik ”Wasser” Jørgensen. Henrik modtager ikke genvalg.

· Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Freddy Mortensen og Christian Wittrock.

· Valg af 2 revisorer: Esben Nielsen og Fredløv Hansen, modtager genvalg.

· Valg af revisorsuppleant: Finn Gøttsche, modtager genvalg.

7. Evt.

 

Det er en tradition, at foreningen er vært ved både lidt mad og drikke til generalforsamlingen. For at være sikre på at have mad nok, skal du tilmelde dig til Connie Hansen Hansen, på tlf. 4056 - 0084 eller mail: chansenhansen@usg.dk, senest onsdag d. 4. september.

 

Indbetaling af næste års kontingent kr. 150,- kan betales på generalforsamlingen kontant - eller på konto nr. 0516-386974

Husk at skrive jeres medlems nr. eller navn i feltet til modtager.

 

 

PBV/ Connie Hansen Hansen