Menu

Old-SBI indkalder til generalforsamling 2017

image
30. juli 2017 kl. 13:48
Støtteforeningen Old-SBI afholder generalforsamling lørdag d. 9. september kl. 13.00

Traditionen tro vil Old-SBI være vært for lidt mad og drikke, når den årlige generalforsamling gennemføres i klubhuset ved Svebølle Hallen.

Dagsordenen følger det kendte mønster, men det bliver alligevel interessant at hører de forskellige beretninger for et år, hvor der er sket flere ændringer omkring klubhuset, samarbejdet imellem de forskellige idrætsklubber i Svebølle osv.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning (V. Steen Jensen)
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab (Connie)
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg
  • Valg af kasserer for 2 år:Connie Hansen Hansen (modtager genvalg)
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:Johnny Elmelund, Tom Pedersen, Henrik ”Wasser” Jørgensen, alle modtager genvalg.
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:Freddy Mortensen (modtager genvalg) og Christian Wittrock (modtager genvalg).
  • Valg af 2 revisorer: Esben Nielsen og Fredløv Hansen.
  • Valg af revisorsuppleant: Finn Gøttsche
 7. Eventuelt

For at være sikre på, at have mad nok, skal du tilmelde dig til Connie Hansen Hansen, på tlf. 4056 - 0084 eller mail: chansenhansen@usg.dk, senest onsdag d. 6. september.

Indbetaling af næste års kontingent kr. 100,- kan betales på generalforsamlingen kontant - eller på konto nr. 5367-0504305.

Husk at skrive jeres medlems nr. eller navn i feltet til modtager.

 

Klik her for at downloade indkaldelsen.