Menu

Old-SBI indkalder til generalforsamling 2018

image
06. september 2018 kl. 20:46
Støtteforeningen Old-SBI afholder generalforsamling 22. september kl. 13.00

Old-SBI vil være vært for lidt mad og drikke, når den årlige generalforsamling afholdes i SBI klubhuset ved Svebølle Hallen lørdag d. 22. september 2018.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning (V. Steen Jensen)

3. Fremlæggelse af revideret regnskab (Connie)

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg:

• Valg af formand for 2 år: Steen Jensen (modtager genvalg)

• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Kim Madsen og Jack Petersen, begge modtager genvalg.

• Valg af 2 bestyrelses-suppleanter: Freddy Mortensen (modtager genvalg), og Christian Wittrock (modtager genvalg).

• Valg af 2 revisorer: Esben Nielsen og Fredløv Hansen.

• Valg af revisorsuppleant: Finn Gøttsche

7. Eventuelt.

 

Det er en tradition at foreningen er vært ved både lidt mad og drikke til generalforsamlingen.

For at være sikre på at have mad nok, skal du tilmelde dig til Connie Hansen Hansen, på tlf. 4056 - 0084 eller mail: chansenhansen@usg.dk, senest onsdag d. 20. september.

Indbetaling af næste års kontingent kr. 150,- kan betales på generalforsamlingen kontant - eller på konto nr. 0516-386974 Husk at skrive jeres medlems nr. eller navn i feltet til modtager.

 

PBV/ Connie Hansen Hansen

<Download/udskriv indkaldelsen her>