Menu

Støtteforeningen Old-SBI indkalder til generalforsamling 2016

image
07. september 2016 kl. 13:15
Lørdag d. 10. september kl. 13.00 i SBI`s klubhus.

Dagsorden:

 Valg af dirigent. 

 1. Formandens beretning (V. Steen Jensen)
 2. Fremlæggelse af revideret regnskab (Connie)
 3. Behandling af indkomne forslag. 
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg:
 • Valg af formand for 2 år:
  • Steen Jensen (modtager genvalg)
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  • Jack Petersen, (modtager genvalg),
  • Jens ”Milo” (ønsker ikke genvalg).
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
  • Freddy Mortensen (modtager genvalg)
  • Christian Wittrock (modtager genvalg)
 • Valg af 2 revisorer:
  • Esben Nielsen
  • Fredløv Hansen
 • Valg af revisorsuppleant:
  • Finn Gøttsche  
 1. Evt. 

 

Det er en tradition at foreningen er vært ved både lidt mad og drikke til generalforsamlingen. For at være sikre på at have mad nok, skal du tilmelde dig til Connie Hansen Hansen, på tlf. 4056 - 0084 eller mail: chansenhansen@usg.dk, senest onsdag d. 7. September.

 

Indbetaling af næste års kontingent kr. 100,- kan betales på generalforsamlingen - eller på konto nr. 5367-0504305.

Husk at skrive jeres medlems nr. eller navn i feltet til modtager.

 

 

PBV/ Henrik