Menu

Referat af generalforsamling 2019

image
13. marts 2019 kl. 22:14
 • Formanden aflagde fyldestgørende beretning. Han nævnte endvidere, at Bjergsted Håndboldklub havde ønsket at komme ind under SBI`s vinger. Dette
  var blot til orientering. Derfor ville bestyrelsen blive udvidet med 2 personer. Formandens beretning blev eenstemmigt godkendt uden bemærkninger.

  Ungdomsformanden aflagde sin beretning for året 2018. Beretningen blev eenstemmigt godkendt uden bemærkninger.

  Seniorformandens beretning (se vedhæftet) blev ligeledes godkendt.

  Alle 3 beretninger fik velfortjente klapsalver.

 

 • Kasserens fremlagte regnskab, som blev godkendt uden anmærkninger.

 • Budget 2019 blev fremlagt og godkendt.

 

 • Valg til bestyrelsen i henhold til § 5

  Valg af kasserer: Anne Antonisen blev valgt for 2 år.

  Valg af seniorformand: Michael Sørensen blev valgt for 2 år

  Valg af bestyrelsesmedlem: Helle Juul Nielsen blev valgt for 1 år

  Valg af bestyrelsesmedlem: Claes Jensen blev valgt for 1 år.

  Valg af bestyrelsessuppleant: Michael Rhode blev valg for 1 år

  Valg af bestyrelsessuppleant: Donny Olsen blev valgt for 1 år

  Valg af revisor: Henning Jensen blev valgt for 2 år

  Valg af revisorsuppleant: Lone Jensen blev valg for 1 år

   

  Michael opfordrede de 30 tilstedeværende at melde sig ind som passivt medlem. Det koster kun kr. 100 om året, og så har man stemmeret på generalforsamlingen.

  Som afslutning blev der udbragt et leve for SBI.