Menu

Banefordeling 2018

Fordeling af baner og omklædningsrum i forbindelse Svebølles hjemmekampe.

Plan for fordeling af tider på kunststofbanen ses her: http://www.sbi-fodbold.dk/sveboelle-boldklub/kunstbanetider/