Menu

Generalforsamling

Jævnfør SBI vedtægter afholdes ordinær generalforsamling i februar måned, og der indkaldes med minimum 14 dages varsel via SBI hjemmeside.