Menu

Ungdomsafdelingen

Ungdomsudvalget

Vi er et udvalg, der består af forældre og trænere, men de fleste er blot folk med interesse for klubben, og som gerne vil lægge nogen timer i at arbejde for ungdommen.

Vores opgaver er bla. at sørge for at budgettet bliver holdt.

*  At der er bolde, overtrækstrøjer mm til spillerne.

*  At afholde 7 kant i vinterhalvåret.

*  Indhente spillerlister og opkræve kontingent.

*  Tilmelde hold.

*  Afholde det årlige JR Cup som ligger på Kr. Himmelfartsdag.

*  Finde trænere og sørge for kontrakter og samtaler med dem.

Og en hel del andet.

 

Ungdomsudvalg består af:

<under opbygning>

 

Vi søger altid forældre, der vil være med til at præge arbejdet i klubbens ungdomsafdeling.